5 Haziran 2013 Çarşamba

Öğrenme yönetim sistemi nedir ? Ne amaçla kullanılır ? Açık ders kaynağı nedir? Gazi Üniversitesi'nde açık ders kaynakları hakkında araştırma.
 
Öğrenme Yönetim Sistemi ( LMS - Learning Management System ) uzaktan eğitim alan öğrencilerin ders içeriği görüntüleme, çevrimiçi derslere katılma, okul ve diğer öğrencilerle iletişim kurma gibi temel işlevleri gerçekleştirdikleri web tabanlı bir eğitim platformudur. 

Açık Ders Kaynakları: Ders formatında organize edilmiş, ücretsiz ve serbestçe ulaşılabilen, sayısal ortamda bulunan, kullanıma ve adaptasyona belli lisans koşulları ile açık, tek başına sertifika ya da diploma vermek için kullanılmayan, yüksek kaliteli eğitim malzemeleridir. Gazi Üniversitesi 2006 - 2007 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile uzaktan eğitim vermeye başlamış ve dünyada hızla yaygınlaşan uzaktan eğitime, köklü eğitim anlayışı ile yeni bir soluk getirmiştir. 
 
Öğrencilerin kullanımına sunulan Öğrenme Yönetim Sistemi, 7 gün 24 saat öğrencilere açık bir sistemdir ve öğrencilerin LMS  üzerinden ders içeriklerini ve dersi destekleyici eğitim materyallerini takip edebilmeleri mümkündür.

Gazi Üniversitesi Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemi açık kaynak kodlu öğrenme ve içerik yönetim sistemi MOODLE üzerinde yapılandırılmıştır. Bu platform ile: ders materyallerini paylaşabilir, yeni materyaller oluşturulabilir, ders kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.

4 Haziran 2013 Salı


BDE SORU CEVAPLARI

BDE SORU CEVAPLARI
 1. Bilgisayar destekli eğitim (BDE) nedir?
  Bilgisayarın eğitim amaçlı kullanılmasıdır.
 2. Avantajları ve dezavantaşları nelerdir?
  BDE'nin avantajları;
  Bilgisayarlar, öğrenciden bir girdi alana kadar bekler. Bu da onları sonsuz sabırlı yapar. Bu yüzden bilgisayarlar öğrencilerin öğrenme hızlarına göre, hızlı veya yavaş çalışırlar. Bu da her kullanıcının rahat etmesine ve daha iyi öğrenmesine yardımcı olur. Bu öğrenme yöntemi, öğrenenin öğrenme sürecine ihtiyaçları doğrultusunda ekleme ve çıkarma yapabilir ve öğrenme sürecini hızlandırıp yavaşlatabilir. Bilgisayarın yardımıyla öğrencilerin ilgisini çekebilecek yazılar, grafikler ve sesler eklenebilir. Bir öğrencinin nerede kaldığı ve/veya öğrenme sürecinin neresinde olduğu, bilgisayarın kayıt tutma yeteneğinden faydalanarak öğrenilebilir. Bilgisayarlar belli aralıklarla yaptıkları testlerden faydalanarak öğrencinin daha önceden gördüğü ve yeterince hakim olmadığı konuları tekrar gözden geçirmesini ve tamamen bildiği konuları atlamasına olanak sağlar.
  BDE'nin dezavantajları;
  Bilgisayar destekli eğitimin amacı belirli bir konuda insanları eğitmek ve o konuda yeterli donanıma sahip hale getirmektir. Bazı uzmanlar bilgisayar başında uzun süre kalmanın çocukların gelişimine zarar verebileceğinden bahsetmişlerdir. BDE için yazılmış programlarınızın müfredatla ve belirlenen hedeflere uyması zorunludur, aksi halde elinizdeki program ne kadar yüksek kalitede olursa olsun kullanamazsınız.


 3. Bilgisayar destekli eğitim yazılımı türleri nelerdir?
  Birebir eğitim programları,Eğitsel oyunlar,Benzeşim programları,tekrar alıştırma yazılımları,problem çözme.
 4. En çok kullanılan BDE yazılım türü nedir?
  Birebir Öğretim  Yazılım Türüdür.
 5. Gerçek bir durumun temsil edilmesi, gerçeğe uygun bir modelinin geliştirilmesi ya da yakın koşullarının oluşturularak hayali bir sistemin yapılandırılması şeklinde oluşturulan BDE yazılım türü nedir?
  Benzeşim programları
 6. Konu anlatımı olmaksızın sadece öğrenilen konu ile ilgili sorular içeren BDE yazılım türü nedir?Alıştırma tekrar yazılımları
 7. Simülasyon yazılımının avantajları nedir?
  Avantajları:
  · Analitik metotlara başvurulmadan birkaç stokastik elemanla karmaşık gerçek sistemler modellenebilir.
  · Değişik çalışma koşulları altında mevcut sistemlerin performansları değerlendirilebilir.
  · Alternatif sistemler ve çalışma politikaları kararlaştırılabilir.
  · Deneysel ortamlarda daha iyi kontrol imkanı sağlar.
  · Simülasyon denemeleri kopyalanabilir.
  · Kısa sürede uzun vadeli etkiler üzerinde çalışma yapmak mümkündür.
  · Simülasyonlar, istisnalar dahil, mevcut ve potansiyel ve muhtemel durumları yansıtır.
  · Basit veya karmaşık durumlarda uygulanabilir.
 8. Simülasyon yazılımının sınırlı kaldığı yönler var mıdır?
  · Her bir simülasyon uygulaması sadece gerçek sistem performans tahminine yöneliktir. Kesin sonuçlar elde etmek için istatistiksel metotlara ihtiyaç vardır.
  · Simülasyon modellerini geliştirme maliyetli ve zaman alan bir işlemdir.
  · Modelleri geçerli kılmak genelde zordur.
  · Geniş hacimli çıktı verisi ve etkileyici grafikler genellikle varsayımlardaki problemleri gizleyebilir.
 9. Okul öncesi dönemde de kullanabileceğimiz BDE yazılım türleri neler olabilir?                         Eğitsel oyunlar kullanılabilir, simülasyon yazılımları.
 10. İnsanın makine ile etkileşimine olanak sağlayan ve yazılımın kullanıcıya açılan yazılım parçası nedir?
  ARAYÜZ dür.
 11. Arayüz tasarımında dikkat etmemiz gereken özellikler nelerdir?
  Kullanılabilirlik, etkileşim, esneklik, kontrol öğeleri, tasarım ilkeleri
 12. Tasarım ilkeleri hakkında bilgi veriniz.
  Renk ,Oran- Orantı,Uygunluk, Dengedir.
  Renk:Görülebilir ve Algılanabilir olmalıdır.Şekil ve zemin zıt renkler olmalıdır.
  Uygunluk:Biçim,ölçü,renk vb. uyumlu olmalıdır.
  Oran-Orantı:Elemanlar arası ölçüsel uygunluk olmalıdır.Ekranın her tarafında böyle olmalıdır.
  Denge:Simetrik ve asimetrik olarak ikiye ayrılır.
 13. Arayüzde kullandığımız kontrol öğeleri ile ilgili dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir?Düğmeler (Buton): Kullanımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar
  Çok sayıda düğme kullanmaktan kaçınılmalıdır.
  Fazla düğme kullanmak gerekiyorsa menü sistemlerine başvurulmalıdır.
  Kullanılan düğmelerin amacı net olarak anlaşılabilmelidir.
  Düğmelerde farklı anlama gelebilecek şekil ve resimler kullanılmamalıdır.
  Fare ile düğmelerin üzerine gelindiğinde kursör şekil değiştirmeli veya çeşitli efektler kullanılmalıdır.
  Bir buton seçildiğinde diğerlerinden ayırt edilebilecek bir şekil almalıdır.

 14. Fareyle üzerine gelindiğinde ya da tıklandıklarında açılan gizli menüler hangileridir?
  Puldown menüler.
 15. Kullanıcının yazılım özelliklerini kendi zevklerine göre değiştirilebiliyor olması hangi özelliği ile ilgilidir?
  Esneklik özelliğidir.
 16. Kullanıcıların BDE yazılımını zorluk çekmeden rahatça kullanabilmesi hangi özelliği ile ilgilidir?
  Kullanılabilirlik özelliğidir.
 17. Kullanıcı ve yazılım arasında karşılıklı iletişim hangi özellik ile ilgilidir?
  Etkileşimlilik özelliğidir.
 18. Video öğelerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
  Dikkat edilmesi gereken noktalar:
  Video çok uzun olmamalıdır.
  Video görüntülerinin 20sn’yi aştığı durumlarda kullanıcıya kontrol imkanı
  verilmelidir.
  Çeşitli kaynaklardan elde edilen videoların serbest kullanıma açık olup
  olmadığı araştırılmalıdır.
 19. Görsel öğelerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
  Dikkat edilmesi gereken noktalar:
  İçerikte sunulan konu ile görsel ilişkili olmalıdır.
  Görsel öğelerin boyutları ve kalitesi iyi olmalıdır.
  Görsel öğeler kolay anlaşılmalı ve gözü yormamalıdır.
  Görsel öğeler telif sorunu çıkarmayacak şekilde seçilmelidir.
 20. İşitsel öğelerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
  Dikkat edilmesi gereken noktalar:
  Ses ve konuşmalar sadece bilgi sağlamalıdır.
  Sesler anlaşılır olmalıdır.
  Bilgi sağlamak için sesler kullanılıyorsa metin de ekranda yer almalıdır.
  Ses ve metnin eş zamanlı hareket etmesine dikkat edilmelidir.
  Metin ile ses birbiri ile çelişmemelidir.
 21. BDE geliştirme sürecinde hangi adımlar izlenmektedir kısaca açıklayınız?
  ADIMLAR ŞUNLARDIR:
  Tasarım ekibinin seçilmesi
  İhtiyaç analizinin yapılması
  Hedeflerin belirlenmesi
  Hedef kitlenin analizi
  Tasarım öğelerinin belirlenmesi
  Yazılım araçlarının belirlenmesi
  Tasarımın bilgisayar ortamına aktarılması
  İçeriğin tasarlanması ve şablona yerleştirilmesi
  Ara değerlendirmelerin yapılması
  Yardımcı malzemelerin geliştirilmesi
  Pilot denemelerin yapılması
  Son kontrollerin yapılması ve çoğaltma
 22. Eğitim yazılımlarını değerlendirmede hangi kriterleri göz önünde bulundurabiliriz?
  Öğrenci düzeyine uygunluk,kullanım kolaylığı,güçlük düzeyi,öğrenciye uyarlanabilirlik
 23. BDE yazılım değerlendirme sürecine motivasyonal açıdan yaklaştığımızda iç motivasyon- dış motivasyonu nasıl sağlayabiliriz?
  Bilgisayarda öğrenciye kontrol olanağı verilerek öğrencinin ilgisini ve motivasyonunu arttırarak güdülenmeyi sağlamalıyız.